Copyright

Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny obrázky, které vytvořím, jsou majetkem mě, Pavla Slováčka a nelze je bez mého výslovného písemného souhlasu použít samostatně ani zčásti. Jsem držitelem autorských práv © na všechny mé obrázky na tomto webu nebo mimo něj – všechna práva vyhrazena. Pokud jsem obrázek vytvořil já, vlastním k němu práva, ať se nachází kdekoli v jakékoli podobě. Vlastním autorská práva na všechny originální obrázky, stejně jako všechny skeny a digitální duplikace obrázku.

 

Moje >>> Všechna práva vyhrazena Copyright © pokrývá následující roky:

© 2010-2021 Pavel Slováček

Pokud máte zájem použít můj obrázek, kontaktujte mě prosím na jsem@pavelslovacek.com

Unless explicitly expressed otherwise, all images I create are owned by me, Pavel Slováček and cannot be used, alone or in part, without my expressed written permission. I hold Copyright © on all my images on this website or off of it – All rights reserved. If I created the image, I own the rights to it wherever it might reside in whatever form. I own the copyright on all original images as well as all scans and digital duplications of the image.

 

My All Rights Reserved Copyright © covers the following years:

© 2010-2021 Pavel Slováček

If you’re interested in using an image of mine, please contact me at jsem@pavelslovacek.com

Můj Instagram @pavelslovacek.creativeidiot