Dress code PRVNÍ CHODSKÁ

Category
corporate identity, dress code
Tags
dress code, firemní oblečení, profesionální vzhled
About This Project

Dress code jako součást firemní kultury

Každá firma by měla mít svůj dresscode

Když se řekne dress code tak většina lidí netuší, co přesně si pod tímto pojmem mají představit.

Jedná se o pocházející výraz pro pravidlo upravující způsob oblékání a obouvání k určité příležitosti. V češtině nemá ustálené alternativní označení.

Pokud pravidla oblékání ve firmě fungují, lze spolehlivě rozpoznat jednotlivé hierarchie ve firmě a postavení jednotlivých zaměstnanců, např. vedení firmy, obchodní zástupci, technici, dělníci a pomocný personál.

Úspěchu v podnikání může zásadním způsobem napomoci profesionální vzhled. Předepsaný nebo očekávaný dress code bývá ve větších firmách stanoven jako doporučený nebo vyžadovaný standard. U menších firem nejsou tyto zásady a doporučení pevně dané a proto může docházet k nedorozumění a nepatřičným situacím.

Dress code neznamená jen černý oblek a bílá košile s kravatou nebo dámský kostým. Doporučený profesionální vzhled může znamenat jen dodržení určitých materiálů, barev a stylu.

Oblékání dle psaných i nepsaných interních pravidel

Pokud zaměstnavatel požaduje po zaměstnancích určitý oděv, je třeba to stanovit vnitřním předpisem. S ním musí být zaměstnanci řádně seznámeni. Interním předpisem (příp. kolektivní smlouvou) může být vymezeno, kterých zaměstnanců se firemní oděv týká, ale také konkrétní doba, v níž jsou zaměstnanci povinní toto formální oblečení dodržovat. Kostým či oblek může být kupříkladu obchodním zástupcům nařízen po celou pracovní dobu nebo pouze při obchodních jednáních atd.

Ovšem pracovní oblečení může být i součástí nepsaných firemních pravidel. Je-li v práci „zaveden“ určitý styl oblékání, měl by se nově přijatý zaměstnanec inspirovat svými kolegy. Je vhodné se o nepsaných pravidlech zmínit již při pracovním pohovoru. Existují ale povolání a pracovní pozice, u nichž se adekvátní oděv považuje za jejich neodmyslitelnou součást, ať je či není stanoven interními předpisy. Kupříkladu manažeři, právníci, ekonomové a další. Stejně tak úředník ve sportovním oblečku za kancelářskou přepážkou nebude nepůsobit zrovna důvěryhodně.

Zdroj: podnikatel.cz

Můj Instagram @pavelslovacek.creativeidiot