Stavby Koudelníček logo firmy

Category
logo, logotyp
Tags
firemní logo, logo, logo design, logo type
About This Project

Žijeme ve světě značek a symbolů, které nás dnes obklopují na každém kroku a soupeří o naši pozornost. Logo proto musí firmu jednoznačně identifikovat a odlišit ji nejen od konkurence, ale i celkově. Logo představuje vizuální podpis společnosti a mělo by u lidí ihned vyvolat přesné a požadované asociace a představy.

Kvalitní logo musí splňovat následující body:

  • Originalita a estetická hodnota
  • Jednoduchost (a s ní spojená zkonstruovatelnost)
  • Jednoznačnost
  • Dokonalost grafického projevu
  • Vyrovnanost grafických prvků (logo musí jít maximálně zmenšit i zvětšit)
  • Černobílé a plastické provedení
  • Aplikovatelnost v různých materiálech

Můj Instagram @pavelslovacek.creativeidiot